Creativity in Learning & Leadership

Manažment výuky | Správa kurzov | Kontrola financií | Reporting | Administratíva

Inšpirujte sa naším riešením a nechajte eCill pracovať za Vás

PREDSTAVUJEME VÁM ECILL, INOVATÍVNY SOFTWARE ZAMERANÝ NA SPRÁVU, PLÁNOVANIE, PRIEBEŽNÚ KONTROLU A CELKOVÝ VÝKON VAŠEJ FIRMY ALEBO ORGANIZÁCIE.

eCill je určený predovšetkým jazykovým školám, vzdelávacím inštitúciám a organizátorom kurzov. Prináša celkovú zmenu v koncepcii riadenia organizácie pôsobiacej v oblasti vzdelávania. Vďaka eCillu

 • znížite prevádzkové náklady
 • kontrolujete denne svoje výnosy
 • monitorujete kvalitu výkonov
 • zvýšite transparentnosť riadenia procesov
 • zavediete efektívne a strategické plánovanie
 • zjednodušíte administratívnu prácu lektorov a manažmentu
 • motivujete a angažujete svojich členov tímu
 • získate variabilitu v odmeňovaní lektorov

Prehľadný, spoľahlivý, inovatívny, efektívny…to je eCill

Naštartuje školu

Konfigurácia firemných dát, loga, produktov a služieb, sviatkov a dní pracovného voľna, užívateľských prístupov a práv… to je len percento možností, ktoré eCill ponúka

Správa lektorov

eCill priradí účet každému lektorovi s možnosťou definovať rôzne hodinové sadzby, systematicky vedie lektorov a supervízorov k zodpovednosti za vykázané hodiny, ktoré spracuje automaticky do prehľadných výkazov

Dáta a klienti

Spoľahlivé, vždy aktuálne informácie o dochádzke študentov, ich študijných výsledkoch a absolvovaných testoch, hodnoteniach a návrhoch na zlepšenie spolu s on-line registráciou na otvorené kurzy a prístupom do rozvrhu

Manažment kurzov

eCill ponúka užívateľom možnosť automaticky vytvoriť ponuky kurzov a monitorovať ich priebeh až po ukončenie. V eCill-e máte okamžite prístup k starším kurzom a tiež možnosť priradiť sylabus ku konkrétnemu kurzu výberom z knižnice, ktorá je súčasťou systému

Rozvrh hodín

Zakládný rozvrh hodín berie do úvahy lektorov a ich dni voľna, sviatky, kvalifikáciu, dostupnosť učební a dochádzkový čas potrebný na presun medzi pobočkami.     Prémiová vezia rozvrhu automaticky priradí lektorov a dynamicky upraví rozvrh za Vás

Responzívny Dizajn

eCill podporuje každé zariadenie a je plne responzívny – dostupný pre PC, tablet alebo smartfón. Do systému sa dostane administrátor, lektor, študent, rodič, korporátny klient v akýkoľvek moment, jedinou podmienkou je byť on-line

Reporting a Kontroling

eCill má okamžitý prehľad o profitabilite jednotlivých činností alebo platobnej histórii a disciplíne zákazníka prostredníctvom rôznych reportov. Manažment a reporty, plánovanie a analýzy sú tak oveľa jednoduchšie a pripravené v každý moment pre užívateľa.

Prehľad financií

eCill ponúka fakturáciu, mzdy a platby, rôzne hodinové sazdby pre lektorov a supervízorov, automatický výpočet odmien, detailný prehľad o kurzoch a ich výnosnosti, zákazníkovú platobnú históriu… Všetko prehľadne a pod kontrolou

 • Ako supervízor kurzov zodpovedáte počas roka za veľa rôznych krátkodobých i dlhodobých kurzov. To si vyžaduje neustále vedenie lektorov ako aj sledovanie ich krokov a hlavne potrebujete mať o jednotlivých kurzoch prehľad, keďže garantujete ich kvalitu. eCiLL vám dáva možnosť komunikácie s lektorom na diaľku. Vďaka notifikáciám, ktoré vás informujú o krokoch lektora, máte rýchlu správu o tom, čo sa s kurzom deje už pred prvou hodinou. Dokáže doladiť program a nastaviť ho podľa očakávaní zákazníka. Následne sledujete každý jeden krok lektora, t.j. záznamy o jednotlivých hodinách, ich obsah, hodnotenie študenta. eCiLL vám pomáha udržiavať si neustály prehľad o tom, čo sa v kurze deje. Pri veľkom počte individuálnych kurzov, ktoré supervízorujete, je toto obrovská výhoda, ktorú tento software ponúka. eCiLL vás jasne informuje, kto má aké zodpovednosti a aké úlohy  v akom časovom rozmedzí musíte splniť. Pomáha vám vylepšiť váš „time management“, napomáha spolupráci s vašimi kolegami, riadi vás a vedie k dosahovaniu cieľov.

  Mgr. Eva Paršová Supervízor kurzov
 • Páči sa mi, že eCill funguje online, prihlásiť sa môžem kedykoľvek a kdekoľvek. Jednoducho mi stačí pripojenie na internet, počítač alebo mobilný telefón či tablet. Všetky odučené hodiny si vykážem v pohodlí domova alebo cestou v autobuse.

  Martin Lopatka Supervízor kurzov
 • Z pozície manažéra kurzov hodnotím eCiLL ako veľmi efektívny nástroj, či už na riadenie veľkého množstva kurzov ako aj na spravovanie financií z hľadiska našich klientov a rovnako aj našich lektorov a lead lektorov. eCiLL je skutočne transparentný a spravodlivý a nič mu neujde. Pomocou neho dokážem nielen registrovať študentov a kurzy, ale jedným klikom zistím pracovné výkony jednotlivých lektorov ako aj ich plánovaný výkon na najbližšie mesiace a teda celkový výkon našej spoločnosti. Takto slúži zároveň aj ako motivácia pre nás všetkých, keďže si vieme priebežne kontrolovať plnenie svojich cieľov. Pre mňa je eCiLL skutočnou inováciou vo svete jazykových škôl.

  PhDr. Katarína Divileková Manažér kurzov
 • „Hlavný prínos eCill-u vidím v jeho systematickosti, rýchlej prehľadnosti, dostupnosti, vysokej miere prispôsobivosti a bezpečnosti. Je to zrelý produkt, ktorý pomáha školám dotvoriť prostredie pre zabezpečenie trvalo udržateľného rastu a rozvoja. Implementácia eCill-u pomáha zrealizovať nevyhnutný proces transformácie školy na učiacu sa organizáciu, ktorá dáva priestor pre bezpečnú a tvorivú sebarealizáciu ľudí vo vzdelávaní.“

  Jana Chynoradská Harmony Academy / CEO